Rzeczowniki z przyrostkiem -TION (2)

Napisz rzeczowniki zakończone na -tion pamiętając o poprawnej pisowni.


1. hesitate -
2. suggest -
3. immigrate -
4. qualify -
5. compete -
6. interrupt -
7. select -
8. tempt -
9. accuse -
10. protect -
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone