1

Przymiotniki z przedrostkiem IN-
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Przymiotniki z przedrostkiem -IN i -UN (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

3

Przymiotniki z przedrostkiem IM-
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Przymiotniki z przedrostkiem IR- i IL-
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Przymiotniki z przedrostkiem MIS- i DIS-
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Przymiotniki z przedrostkiem UN-
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Przymiotniki z przedrostkiem IM-, IN-, IR-, IL-, MIS-, DIS- i UN- (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Przymiotniki z przedrostkiem IM-, IN-, IR-, IL-, MIS-, DIS- i UN- (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Przymiotniki - przeciwieństwa z przedrostkiem (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

10

Przymiotniki - przeciwieństwa z przedrostkiem (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

11

Przymiotniki - przeciwieństwa z przedrostkami (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

12

Przymiotniki - przeciwieństwa z przedrostkami (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

13

Przymiotniki z przyrostkiem -FUL
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

Przymiotniki z przyrostkiem -LESS
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

15

Przymiotniki z przyrostkiem -LESS i -FUL
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

16

Przymiotniki z przyrostkiem -ING
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

17

Przymiotniki z przyrostkiem -ED
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

18

Przymiotniki z przyrostkiem -OUS
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

Przymiotniki z przyrostkiem -FUL, -ISH, -OUS (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

20

Przymiotniki z przyrostkiem -FUL, -ISH, -OUS (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

21

Przymiotniki z przyrostkiem -ABLE
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

22

Przymiotniki z przyrostkiem -LY
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

23

Przymiotniki z przyrostkiem -IVE
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

24

Przymiotniki z przyrostkiem -IC
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

25

Przymiotniki z przyrostkiem -ICAL
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

26

Przymiotniki z przyrostkiem -LY, -IVE, -ABLE (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

27

Przymiotniki z przyrostkiem -LY, -IVE, -ABLE (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

28

Rzeczowniki z przyrostkiem -TION (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

29

Rzeczowniki z przyrostkiem -TION (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

30

Rzeczowniki z przyrostkiem -TION (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

31

Rzeczowniki z przyrostkiem -MENT
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

32

Rzeczowniki z przyrostkiem -SHIP
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

33

Rzeczowniki z przyrostkiem -NESS
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

34

Rzeczowniki z przyrostkiem -ITY
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

35

Rzeczowniki z przyrostkiem -ENCE
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

36

Rzeczowniki z przyrostkiem -ANCE
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

37

Rzeczowniki z przyrostkiem -TH
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

38

Rzeczowniki z przyrostkiem -AL
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

39

Rzeczowniki z różnymi przyrostkami (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

40

Przymiotniki z przedrostkiem -in i -un (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

41

Rzeczowniki z różnymi przyrostkami (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

42

Rzeczowniki z różnymi przyrostkami (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

43

Rzeczowniki z różnymi przyrostkami (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

44

Rzeczowniki z różnymi przyrostkami (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

45

Rzeczowniki od czasowników (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

46

Rzeczowniki od czasowników (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

47

Rzeczowniki (osoby)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

48

Rzeczowniki (osoby) od czasowników
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

49

Przymiotniki
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

50

Przymiotniki od rzeczowników (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

51

Przymiotniki od rzeczowników (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

52

Przymiotniki od czasowników
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

53

Czasowniki od rzeczowników
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

54

Słowotwórstwo - Różne (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

55

Słowotwórstwo - Różne (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

56

Słowotwórstwo - Różne (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

57

Słowotwórstwo - Różne (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

58

Słowotwórstwo - Różne (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

59

Słowotwórstwo - Różne (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

60

Słowotwórstwo - Różne (7)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

61

Słowotwórstwo - Różne (8)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

62

Znajomość środków językowych - Słowotwórstwo (Wyzwanie - Dzień 2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone