Rzeczowniki z przyrostkiem -ENCE

Napisz rzeczowniki zakończone na -ence pamiętając o poprawnej pisowni.


1. correspond -
2. patient -
3. confident -
4. exist -
5. defend -
6. different -
7. violent -
8. reside -
9. obedient -
10. persist -
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone