Present Continuous - końcówka "ing" (3)

Dodaj końcówkę -ing do poniższych czasowników pamiętając o poprawnej pisowni.


1. make -
2. bleed -
3. fly -
4. stop -
5. prepare -
6. open -
7. attend -
8. dream -
9. lie -
10. laugh -
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone