1

To be - zdania oznajmujące, przeczenia i pytania (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

2

To be - zdania oznajmujące, przeczenia i pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

To be - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

4

To be - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

5

To be - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

6

Have got - zdania oznajmujące i przeczenia
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

7

Have got - zdania oznajmujące, przeczenia, pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

8

Have got - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

9

Have got - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

10

Have got - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

11

Have to / not have to (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

12

Have to / not have to (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

13

Have to / not have to (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

14

Present Simple - końcówka "s" (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

15

Present Simple - końcówka "s" (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

16

Present Simple - końcówka "s" (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

17

Present Simple - końcówka "s" (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

18

Present Simple - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

19

Present Simple - zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

20

Present Simple - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

21

Present Simple - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

22

Present Simple - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

23

Present Simple - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

24

Present Simple - do, does, don't, doesn't
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

25

Present Simple - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

26

Present Simple - przysłówki częstotliwości (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

27

Present Simple - przysłówki częstotliwości (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

28

Present Simple - przysłówki częstotliwości (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

29

Present Continuous - końcówka "ing" (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

30

Present Continuous - końcówka "ing" (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

31

Present Continuous - końcówka "ing" (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

32

Present Continuous - końcówka "ing" (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

33

Present Continuous - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

34

Present Continuous for future - opis przyszłego tygodnia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

35

Present Continuous - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

36

Present Continuous - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

37

Present Continuous - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

38

Present Continuous - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

39

Present Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

40

Present Simple i Present Continuous - określniki czasu (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

41

Present Simple i Present Continuous - określniki czasu (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

42

Present Simple i Present Continuous (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

43

Present Simple i Present Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

44

Present Simple i Present Continuous (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

45

Present Simple i Present Continuous (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

46

Present Simple i Present Continuous (5)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

47

Present Simple i Present Continuous (6)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

48

Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

49

Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

50

Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

51

Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

52

Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

53

Present Perfect - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

54

Present Perfect - Mike wybiera się na wakacje...
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

55

Present Perfect - since, for, already, yet, just, ever, never
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

56

Present Perfect - since, for
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

57

Present Perfect - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

58

Present Perfect - I have never...
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

59

Present Perfect - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

60

Present Perfect - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

61

Present Perfect - Have you ever...?
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

62

Present Perfect Continuous - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

63

Present Perfect Continuous - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

64

Present Perfect Continuous - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

65

Present Perfect Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

66

Present Perfect i Present Perfect Continuous (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

67

Present Perfect i Present Perfect Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

68

Present Perfect i Present Perfect Continuous (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

69

Present Perfect i Present Perfect Continuous (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

70

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

71

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

72

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - krótka odpowiedź
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

73

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

74

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja