1

Present Simple - "to be" - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

2

Present Simple - Action verbs - czasowniki czynności (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

3

Present Simple - Action verbs - Czasowniki czynności (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

4

Present Simple - Action verbs - Czasowniki czynności (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

5

Present Simple - Action verbs - czasowniki czynności (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

6

Present Simple - czasownik "to be" - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

7

Present Simple - czasownik "to be" - zdania oznajmujące, przeczenia
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

8

Present Simple - "to be" - zdania oznajmujące i przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

9

Present Simple - czasownik "to be" - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

10

Present Simple - "to be" - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

11

Present Simple - czasownik "to be" - zdania oznajmujące, przeczenia i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

12

Present Simple - czasownik "to be" - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

13

Present Simple - czasownik "have got" - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

14

Present Simple - czasownik "have got" - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

15

Present Simple - czasownik "have got" - zdania oznajmujące i przeczenia
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

16

Present Simple - czasownik
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

17

Present Simple - czasownik "have got" - zdania oznajmujące, przeczenia, pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

18

Present Simple - czasownik "have got" - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

19

Present Simple - wyrażenia: Have to / not have to (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

20

Present Simple - wyrażenia: have to / not have to (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

21

Present Simple - wyrażenia: have to / not have to (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

22

Present Simple - końcówka "s" (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

23

Present Simple - końcówka "s" (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

24

Present Simple - końcówka "s" (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

25

Present Simple - końcówka "s" (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

26

Present Simple - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

27

Present Simple - zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

28

Present Simple - przysłówki częstotliwości (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

29

Present Simple - przysłówki częstotliwości (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

30

Present Simple - przysłówki częstotliwości (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

31

Present Simple - przysłówki częstotliwości (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

32

Present Simple - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

33

Present Simple - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

34

Present Simple - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

35

Present Simple - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

36

Present Simple - pytania o podmiot
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

37

Present Simple - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

38

Present Simple - do, does, don't, doesn't (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

39

Present Simple - do , does, don't, doesn't (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

40

Present Simple - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

41

Opis rutyny dnia (Present Simple)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

42

Opis rutyny dnia wybranej osoby (Present Simple)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

43

Opis rutyny dnia (Present Simple)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

44

Opis rutyny dnia (Present Simple)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

45

Mój wymarzony dzień (Present Simple)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

46

Present Simple - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

47

Present Simple - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

48

Present Continuous - końcówka "ing" (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

49

Present Continuous - końcówka "ing" (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

50

Present Continuous - końcówka "ing" (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

51

Present Continuous - końcówka "ing" (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

52

Present Continuous - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

53

Present Continuous - przeczenia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

54

Present Continuous - przeczenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

55

Present Continuous - zdania oznajmujące i przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

56

Present Continuous - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

57

Present Continuous - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

58

Present Continuous - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

59

Present Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

60

Co się teraz dzieje? (Present Continuous)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

61

Co one teraz robią? (Present Continuous)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

62

Present Continuous - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

63

Present Continuous - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

64

Present Simple i Present Continuous - określniki czasu (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

65

Present Simple i Present Continuous - określniki czasu (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

66

Present Simple i Present Continuous (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

67

Present Simple i Present Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

68

Present Simple i Present Continuous (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

69

Present Simple i Present Continuous (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

70

Present Simple i Present Continuous (5)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

71

Present Simple i Present Continuous (6)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

72

Present Simple i Present Continuous (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

73

Present Perfect - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

74

Present Perfect - Mike wybiera się na wakacje...
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

75

Present Perfect - since, for, already, yet, just, ever, never
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

76

Present Perfect - since, for
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

77

Present Perfect - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

78

Present Perfect - I have never...
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

79

Present Perfect - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

80

Present Perfect - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

81

Present Perfect - Have you ever...?
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

82

Przygotowania do wakacji (Present Perfect)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

83

Co oni już zrobili, a czego nie? (Present Perfect + already/yet)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

84

Have you ever...? (Present Perfect)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

85

Present Perfect - zdania oznajmujące, przeczenie, pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

86

Present Perfect - zdania oznajmujące, przeczenia, pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

87

Present Perfect - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

88

Present Perfect - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

89

Present Simple i Present Perfect
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2
B1

90

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

91

Present Perfect Continuous - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

92

Present Perfect Continuous - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

93

Present Perfect Continuous - zdania oznajmujące i przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

94

Present Perfect Continuous - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

95

Present Perfect Continuous - pytania (How long...?)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

96

Present Perfect Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

97

Present Perfect i Present Perfect Continuous - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

98

Present Perfect i Present Perfect Continuous (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

99

Present Perfect i Present Perfect Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

100

Present Perfect i Present Perfect Continuous (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

101

Present Perfect i Present Perfect Continuous (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

102
NEW

Present Perfect vs Present Perfect Continuous (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

103
NEW

Present Perfect vs Present Perfect Continuous (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

104

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous - operator
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

105

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

106

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous - zdania oznajmujące i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

107

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

108

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous - zdania, pytania, przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

109

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - krótka odpowiedź
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

110

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

111

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone