Present Continuous - końcówka "ing" (1)

Dodaj końcówkę -ing do poniższych czasowników pamiętając o poprawnej pisowni.


1. sit -
2. have -
3. swim -
4. tell -
5. stay -
6. buy -
7. cut -
8. die -
9. cry -
10. leave -
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone