Present Continuous - końcówka "ing" (2)

Dodaj końcówkę -ing do poniższych czasowników pamiętając o poprawnej pisowni.


1. argue -
2. listen -
3. draw -
4. lose -
5. wear -
6. write -
7. see -
8. dig -
9. meet -
10. shine -
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone