Present Simple - końcówka "s" (2)

Dodaj końcówkę -s / -es / -ies do poniższych czasowników pamiętając o poprawnej pisowni.


1. smoke -
2. have -
3. cost -
4. wake -
5. let -
6. forget -
7. snow -
8. buy -
9. need -
10. get -
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone