Present Simple - końcówka "s" (1)

Dodaj końcówkę -s / -es / -ies do poniższych czasowników pamiętając o poprawnej pisowni.


1. play -
2. go -
3. watch -
4. bite -
5. study -
6. do -
7. travel -
8. smile -
9. wash -
10. drink -
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone