Future Continuous - przeczenia

Napisz przeczenia używając odpowiedniej formy czasu Future Continuous (użyj form skróconych).


1. Jane / not dream / about Chris .
2. I / not have / lunch .
3. They / not grind / coffee .
4. The workers / not have / a break .
5. The teachers / not drink / tea .
6. Chloe / not lie down / on the sofa .
7. My mum / not write / an e-mail .
8. Gina / not sleep / at home .
9. The sun / not shine .
10. The water / not run .
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone