1

Future Simple - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

2

Future Simple - zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

Future Simple - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

4

Future Simple - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

5

Future Simple - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

6

Future Simple - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

7

Future Simple - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

8

Future Simple - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

9

Be going to - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

10

Be going to - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

11

Be going to - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

12

Be going to - tłumaczenie fragmentów zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Be going to - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

14

Be going to - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

15

Be going to - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

16

Future Simple i be going to (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

17

Future Simple i be going to (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

18

Present Continuous for future - opis przyszłego tygodnia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

19

Present Continuous for future - Plany na najbliższy weekend
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

20

Present Continuous for future - zdania, przeczenia, pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

21

Future Simple i Present Continuous for future
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

22

Future Simple, Present Continuous for future, be going to (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

23

Future Simple, Present Continuous for future, be going to (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

24

Future Simple, Present Continuous for future, be going to (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

25

Future Simple, Present Continuous for future, be going to - krótka odpowiedź (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

26

Future Simple, Present Continuous for future, be going to - pytania (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

27

Future Simple, Present Continuous for future, be going to - popraw błędy (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

28

Future Continuous - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

29

Future Continuous - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

30

Future Continuous - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

31

Future Continuous - zdania oznajmujące, przeczenia, pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

32

Future Simple, Future Continuous
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

33

Future Perfect - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

34

Future Perfect - zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

35

Future Perfect - zdania (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

36

Future Perfect - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

37

Future Perfect - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

38

Future Perfect - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

39

Future Simple i Future Perfect
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

40

Future Perfect Continuous - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

41

Future Perfect Continuous - zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

42

Future Perfect Continuous - zdania oznajmujące i przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

43

Future Perfect Continuous - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

44

Future Perfect Continuous - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

45

Future Perfect Continuous - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

46

Future Perfect Continuous - zdania, pytania, przeczenia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

47

Future Perfect Continuous - zdania, pytania, przeczenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

48

Future Perfect Continuous - zdania, pytania, przeczenia (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

49

Future Perfect Simple vs. Future Perfect Continuous (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B2

50

Future Perfect Simple vs. Future Perfect Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

51

Future Perfect Simple vs. Future Perfect Continuous (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

52

Future Simple vs. Future Continuous vs. Future Perfect Simple vs. Future Perfect Continuous
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

53

Future Continuous, Future Perfect
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1
B2

54

Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, be going to, Present Continuous - użycie
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2

55

Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, be going to, Present Continuous - krótka odpowiedź
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

56

Present Continuous for future, be going to, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1
B2

57

Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, be going to, Present Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

58

Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, be going to, Present Continuous (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

59

Present Continuous for future, be going to, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

60

Wszystkie sposoby wyrażania przyszłości (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

61

Wszystkie sposoby wyrażania przyszłości (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

62

Wszystkie sposoby wyrażania przyszłości (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone