Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (7)

Uzupełnij tzw. trzecią formę czasowników nieregularnych.


1. blow
2. bind
3. beat
4. sting
5. forgive
6. rise
7. quit
8. feed
9. awake
10. freeze
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone