Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (5)

Uzupełnij tzw. trzecią formę czasowników nieregularnych.


1. blow
2. bind
3. beat
4. sting
5. forgive
6. rise
7. quit
8. feed
9. awake
10. freeze
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone