1

Grammar check A1 (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

2

Grammar check A1 (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

3

Grammar check A1 (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

4

Grammar check A1 (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

5

Grammar check A1/A2 (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

6

Grammar check A1/A2 (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

7

Grammar check A1/A2 (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

8

Grammar check A1/A2 (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

9

Grammar check A2/B1 (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

10

Grammar check A2/B1 (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

11

Grammar check A2/B1 (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

12

Grammar check A2/B1 (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

13

Grammar check B1 (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

14

Grammar check B1 (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

15

Grammar check B1 (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

16

Grammar check B1 (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

17

Grammar check B2 (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B2

18

Grammar check B2 (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B2

19

Grammar check B2 (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B2

20

Grammar check B2 (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B2

21

Tryb rozkazujący (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

22

Tryb rozkazujący (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

23

Tryb rozkazujący (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

24

Love / like / enjoy / hate / not mind + gerund (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

25

Love / like / enjoy / hate / not mind + gerund (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

26

Love / like / hate / not mind + gerund (3)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

27

Love / like / enjoy / hate / not mind + gerund (4)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

28

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

29

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

30

Konstrukcja There is / There are - pytania (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

31

Konstrukcja There is / There are - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

32

Konstrukcja There is / There are - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

33

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące i przeczenia (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

34

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące i przeczenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

35

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

36

Konstrukcja There is / There are - Zdania oznajmujące, przeczenia, pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

37

Konstrukcja There is / There are - zdania,przeczenia, pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

38

Test leksykalno - gramatyczny (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

39

Test leksykalno - gramatyczny (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

40

Test leksykalno - gramatyczny (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

41

Test leksykalno - gramatyczny (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

42

Test leksykalno - gramatyczny (5)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

43

Test leksykalno - gramatyczny (6)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

44

Test leksykalno - gramatyczny (7)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

45

Test leksykalno - gramatyczny (8)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

46

Test leksykalno - gramatyczny (9)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

47

Test leksykalno - gramatyczny (10)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

48

Test leksykalno - gramatyczny (11)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

49

Test leksykalno - gramatyczny (12)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

50

Test leksykalno - gramatyczny (13)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

51

Test leksykalno - gramatyczny (14)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

52

Różne czasy - określniki czasu (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

53

Różne czasy - określniki czasu (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

54

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

55

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

56

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

57

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

58

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

59

Formy czasownika: Present Participle i Past Participle (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

60

Formy czasownika: Present Participle and Past Participle (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

61

Formy czasownika: Present Participle i Past Participle (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

62

Present Participle, Past Participle, Infinitive, Bare infinitive (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

63

Formy czasownika: Present Participle, Past Participle, Infinitive, Bare infinitive (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

64

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

65

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

66

Present Simple i Past Simple
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

67

Present Simple, Past Simple - przetłumacz pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

68

Present Simple, Past Simple - zadaj pytanie do podanej odpowiedzi
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

69

Present Continuous i Past Continuous
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

70

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

71

Past Simple i Present Perfect - określniki czasu
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

72

Past Simple i Present Perfect (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

73

Past Simple i Present Perfect (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

74

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple lub be going to - uzupełnij zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

75

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple lub be going to - uzupełnij zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

76

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous lub Present Perfect - uzupełnij zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

77

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous lub Present Perfect - uzupełnij zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

78

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous lub Present Perfect - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

79

Present Simple, Present Continuous, Past Simple - uzupełnij operator
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

80

Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple - uzupełnij operator
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

81

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple - przeczenia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

82

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple - przeczenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

83

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, be going to - zadaj pytanie do podanej odpowiedzi
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

84

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, be going to - ułóż pytanie do zaznaczonego fragmentu
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

85

Present Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Perfect, Future Simple, be going to - ułóż pytanie do zaznaczonego fragmentu
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

86

Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, be going to - ułóż pytanie do zaznaczonego fragmentu
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

87

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple - przetłumacz pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

88

Present Perfect i Past Perfect
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

89

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

90

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

91

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple lub bezokolicznik z to (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

92

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple lub bezokolicznik z to (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

93

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple lub bezokolicznik z to (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

94

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple lub bezokolicznik z to (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

95

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple lub bezokolicznik z to (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

96

Inwersja - Little
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

97

Inwersja - Never, seldom, rarely
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

98

Inwersja - No sooner...than
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

99

Inwersja - Not only ... but
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

100

Inwersja - Not until... , Only then (later)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

101

Inwersja - In no way, On no account, Under no circumstances
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

102

Inwersja - różne wyrażenia (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B2
C1

103

Inwersja - różne wyrażenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

104

Inwersja - różne wyrażenia (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B2
C1

105

Inwersja - różne wyrażenia (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B2
C1

106

Tryb łączący po przymiotnikach (Subjunctive) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

107

Tryb łączący po czasownikach (Subjunctive) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

108

Tryb łączący po czasownikach (Subjunctive) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

109

Tryb łączący po przymiotnikach i czasownikach (Subjunctive) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

110

Tryb łączący po przymiotnikach i czasownikach (Subjunctive) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

111

Tryb łączący po rzeczownikach (Subjunctive) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

112

Tryb łączący po rzeczownikach (Subjunctive) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone