1

Tryb rozkazujący (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

2

Tryb rozkazujący (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

3

Tryb rozkazujący (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

4

Love / like / enjoy / hate / not mind + gerund (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

5

Love / like / enjoy / hate / not mind + gerund (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

6

Love / like / hate / not mind + gerund (3)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

7

Love / like / enjoy / hate / not mind + gerund (4)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

8

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

9

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

10

Konstrukcja There is / There are - pytania (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

11

Konstrukcja There is / There are - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

12

Konstrukcja There is / There are - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

13

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące i przeczenia (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

14

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące i przeczenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

15

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

16

Konstrukcja There is / There are - Zdania oznajmujące, przeczenia, pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

17

Konstrukcja There is / There are - zdania,przeczenia, pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

18

Test leksykalno - gramatyczny (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

19

Test leksykalno - gramatyczny (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

20

Test leksykalno - gramatyczny (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

21

Test leksykalno - gramatyczny (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

22

Test leksykalno - gramatyczny (5)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

23

Test leksykalno - gramatyczny (6)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

24

Test leksykalno - gramatyczny (7)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

25

Test leksykalno - gramatyczny (8)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

26

Test leksykalno - gramatyczny (9)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

27

Test leksykalno - gramatyczny (10)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

28

Test leksykalno - gramatyczny (11)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

29

Test leksykalno - gramatyczny (12)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

30

Test leksykalno - gramatyczny (13)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

31

Test leksykalno - gramatyczny (14)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

32

Różne czasy - określniki czasu (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

33

Różne czasy - określniki czasu (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

34

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

35

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

36

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

37

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

38

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

39

Formy czasownika: Present Participle i Past Participle (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

40

Formy czasownika: Present Participle and Past Participle (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

41

Formy czasownika: Present Participle i Past Participle (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

42

Present Participle, Past Participle, Infinitive, Bare infinitive (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

43

Formy czasownika: Present Participle, Past Participle, Infinitive, Bare infinitive (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

44

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

45

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

46

Present Simple i Past Simple
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

47

Present Simple, Past Simple - przetłumacz pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

48

Present Simple, Past Simple - zadaj pytanie do podanej odpowiedzi
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

49

Present Continuous i Past Continuous
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

50

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

51

Past Simple i Present Perfect - określniki czasu
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

52

Past Simple i Present Perfect (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

53

Past Simple i Present Perfect (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

54

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple lub be going to - uzupełnij zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

55

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple lub be going to - uzupełnij zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

56

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous lub Present Perfect - uzupełnij zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

57

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous lub Present Perfect - uzupełnij zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

58

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous lub Present Perfect - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

59

Present Simple, Present Continuous, Past Simple - uzupełnij operator
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

60

Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple - uzupełnij operator
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

61

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple - przeczenia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

62

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple - przeczenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

63

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, be going to - zadaj pytanie do podanej odpowiedzi
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

64

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, be going to - ułóż pytanie do zaznaczonego fragmentu
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

65

Present Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Perfect, Future Simple, be going to - ułóż pytanie do zaznaczonego fragmentu
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

66

Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, be going to - ułóż pytanie do zaznaczonego fragmentu
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

67

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple - przetłumacz pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

68

Present Perfect i Past Perfect
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

69

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

70

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

71

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple lub bezokolicznik z to (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

72

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple lub bezokolicznik z to (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

73

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple lub bezokolicznik z to (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

74

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple lub bezokolicznik z to (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

75

Konstrukcja It's (high) time + Past Simple lub bezokolicznik z to (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

76

Inwersja - Little
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

77

Inwersja - Never, seldom, rarely
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

78

Inwersja - No sooner...than
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

79

Inwersja - Not only ... but
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

80

Inwersja - Not until... , Only then (later)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

81

Inwersja - In no way, On no account, Under no circumstances
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

82

Inwersja - różne wyrażenia (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B2
C1

83

Inwersja - różne wyrażenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

84

Inwersja - różne wyrażenia (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B2
C1

85

Inwersja - różne wyrażenia (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B2
C1

86

Tryb łączący po przymiotnikach (Subjunctive) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

87

Tryb łączący po czasownikach (Subjunctive) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

88

Tryb łączący po czasownikach (Subjunctive) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

89

Tryb łączący po przymiotnikach i czasownikach (Subjunctive) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

90

Tryb łączący po przymiotnikach i czasownikach (Subjunctive) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

91

Tryb łączący po rzeczownikach (Subjunctive) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

92

Tryb łączący po rzeczownikach (Subjunctive) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
C1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone