1

Love / like / enjoy / hate / not mind + gerund (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

2

Love / like / enjoy / hate / not mind + gerund (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

Love / like / hate / not mind + gerund (3)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

4

Love / like / enjoy / hate / not mind + gerund (4)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

5

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

6

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

7

Konstrukcja There is / There are - pytania (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

8

Konstrukcja There is / There are - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

9

Konstrukcja There is / There are - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

10

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące i przeczenia (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

11

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące i przeczenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

12

Konstrukcja There is / There are - zdania oznajmujące i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

13

Konstrukcja There is / There are - Zdania oznajmujące, przeczenia, pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

14

Konstrukcja There is / There are - zdania,przeczenia, pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

15

Test leksykalno - gramatyczny (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

16

Test leksykalno - gramatyczny (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

17

Test leksykalno - gramatyczny (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

18

Test leksykalno - gramatyczny (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

19

Test leksykalno - gramatyczny (5)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

20

Test leksykalno - gramatyczny (6)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

21

Test leksykalno - gramatyczny (7)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

22

Test leksykalno - gramatyczny (8)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

23

Test leksykalno - gramatyczny (9)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

24

Test leksykalno - gramatyczny (10)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

25

Test leksykalno - gramatyczny (11)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

26

Test leksykalno - gramatyczny (12)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

27

Test leksykalno - gramatyczny (13)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

28

Test leksykalno - gramatyczny (14)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

29

Różne czasy - określniki czasu (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

30

Różne czasy - określniki czasu (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

31

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

32

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

33

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

34

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

35

Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

36

Present Simple i Past Simple
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

37

Present Simple, Past Simple - przetłumacz pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

38

Present Simple, Past Simple - zadaj pytanie do podanej odpowiedzi
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

39

Present Continuous i Past Continuous
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

40

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

41

Past Simple i Present Perfect - określniki czasu
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

42

Past Simple i Present Perfect (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

43

Past Simple i Present Perfect (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

44

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple lub be going to - uzupełnij zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

45

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple lub be going to - uzupełnij zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

46

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous lub Present Perfect - uzupełnij zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

47

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous lub Present Perfect - uzupełnij zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

48

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous lub Present Perfect - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

49

Present Simple, Present Continuous, Past Simple - uzupełnij operator
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

50

Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple - uzupełnij operator
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

51

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple - przeczenia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

52

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple - przeczenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

53

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, be going to - zadaj pytanie do podanej odpowiedzi
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

54

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, be going to - ułóż pytanie do zaznaczonego fragmentu
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

55

Present Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Perfect, Future Simple, be going to - ułóż pytanie do zaznaczonego fragmentu
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

56

Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, be going to - ułóż pytanie do zaznaczonego fragmentu
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

57

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple - przetłumacz pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

58

Present Perfect i Past Perfect
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone