Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (6)

Uzupełnij tzw. trzecią formę czasowników nieregularnych.


1. slide
2. swing
3. dig
4. deal
5. spread
6. sweep
7. bend
8. strike
9. seek
10. forbid
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone