Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (3)

Uzupełnij tzw. trzecią formę czasowników nieregularnych.


1. break
2. run
3. can
4. see
5. stand
6. leave
7. win
8. know
9. throw
10. choose
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone