Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (2)

Uzupełnij tzw. trzecią formę czasowników nieregularnych.


1. keep
2. find
3. understand
4. begin
5. think
6. steal
7. sleep
8. show
9. ride
10. meet
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone