Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (2)

Uzupełnij tzw. trzecią formę czasowników nieregularnych.


1. keep
2. find
3. understand
4. begin
5. think
6. steal
7. sleep
8. show
9. ride
10. meet
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone