Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (1)

Uzupełnij tzw. trzecią formę czasowników nieregularnych.


1. do
2. make
3. buy
4. go
5. let
6. speak
7. write
8. take
9. lose
10. swim
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone