Past Participle (tzw. trzecia forma) - czasowniki nieregularne (1)

Uzupełnij tzw. trzecią formę czasowników nieregularnych.


1. do
2. make
3. buy
4. go
5. let
6. speak
7. write
8. take
9. lose
10. swim
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone