Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (2)

Przetłumacz wyrażenia używając formy dzierżawczej ('s).


1. zabawki mojego młodszego brata
2. futerko mojego kota
3. impreza moich kuzynów
4. spodnie twoich dzieci
5. stół mojej siostry
6. dzisiejsze spotkanie
7. noże kucharzy
8. problemy Marka
9. numer telefonu Sama
10. książki chłopców
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone