1

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

2

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

3

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

4

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

5

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

6

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

7

Some vs. any (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

8

Some vs. any (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Some / any / no
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

10

Some / any / much / many
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

A, an, any, some (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

12

A, an, any, some (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

13

How much czy how many? (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

14

How much czy how many? (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

15

How much / how many (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

How much / how many (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

17

How much / how many
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

18

How much / how many
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

How much / how many
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

20

Much, many, a lot of
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

21

Some, any, much, many
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

22

A few, few, a little, little
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

23

Many, much, few, a few, little, a little (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

24

Many, much, few, a few, little, a little (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

25

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

26

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

27

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

28

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's , np. Jack's phone) (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

29

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's, np. jack's phone) (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

30

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników nieregularnych (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

31

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników nieregularnych (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

32

Liczba pojedyncza i mnoga - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

33

Liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

34

Liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

35

Rzeczowniki złożone - pisane łącznie
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

36

Rzeczowniki złożone - pisane rozłącznie
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

37

Rzeczowniki złożone - pisane z myślnikiem
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

38

Rzeczowniki złożone (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

39

Rzeczowniki złożone (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

40

Rzeczowniki złożone (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

41

Rzeczowniki złożone (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

42

Rzeczowniki złożone (5)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

43

Rzeczowniki złożone (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

44

Rzeczowniki złożone (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

45

Rzeczowniki złożone (8)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone