1

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

2

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

3

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

4

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

5

A, an, any, some (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

6

A, an, any, some (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

7

How much czy how many? (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

8

How much czy how many? (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

9

Much, many, a lot of
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

10

Some, any, much, many
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

11

A few, few, a little, little
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

12

Many, much, few, a few, little, a little (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

13

Many, much, few, a few, little, a little (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

15

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

16

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

17

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's , np. Jack's phone) (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

18

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's, np. jack's phone) (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników nieregularnych (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

20

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników nieregularnych (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

21

Liczba pojedyncza i mnoga - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

22

Liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

23

Liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

24

Rzeczowniki złożone - pisane łącznie
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

25

Rzeczowniki złożone - pisane rozłącznie
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

26

Rzeczowniki złożone - pisane z myślnikiem
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

27

Rzeczowniki złożone (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

28

Rzeczowniki złożone (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

29

Rzeczowniki złożone (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

30

Rzeczowniki złożone (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

31

Rzeczowniki złożone (5)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

32

Rzeczowniki złożone (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

33

Rzeczowniki złożone (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

34

Rzeczowniki złożone (8)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone