1

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

2

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

3

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

4

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

5

A, an, any, some (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

6

A, an, any, some (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

7

How much czy how many? (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

8

How much czy how many? (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

9

Much, many, a lot of
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

10

Some, any, much, many
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

11

A few, few, a little, little
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

12

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

13

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

14

Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

15

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników nieregularnych (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

16

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników nieregularnych (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

17

Liczba pojedyncza i mnoga - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

18

Liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

19

Liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja