Środki językowe (4)

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. Jeden wyraz pasuje do jednej luki, kilka wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.


LEND JOIN DO LOTS ANY BORROW ARE DOING LOT SOME GO A
If you enjoy sports then you should the new gym. It is fantastic, a of people go there, the equipment is great and there are professional trainers who can help you stay fit. You can also go bowling there. If you don't have the shoes, don't worry you can shoes there. So, you interested?