1

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (Wiosenny Mini Arkusz Egzaminacyjny)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny - A Swan (Arkusz 5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - wybór wielokrotny (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

10

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (8)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (9)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (10)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Znajomość środków językowych - Teksty z lukami - Wybór wielokrotny - What is Blue Monday?
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone