Środki językowe (2)

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. Jeden wyraz pasuje do jednej luki, kilka wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.


WENT CAME RANG REALISED WAITED LOOKED DECIDED KNOCKED CALLED OPENED THOUGHT

Last night I out to see my friend from school. I the doorbell but no one the door. I for some time but I the house was empty so I to go back home. Guess who was standing in front of my house...