Spójniki: although, even though (1)

Połącz zdania zaczynając od słowa w nawiasie. Nie zmieniaj kolejności zdań. Nie używaj form skróconych. Nie stosuj znaków interpunkcyjnych.


I am tired. I will go to the party (Although)
.
It was raining. We went out. (Athough)
.
I warned him. He jumped. (Even though)
.
I did not like the fish. I ate it. (Although)
.
I like Maths. I always get bad marks. (Although)
.
The car is not fast. It is nice. (Although)
.
I did not have any money. I went shopping. (Even though)
.
The task was hard. I completed it. (Although)
.
The party was boring. I stayed. (Even though)
.
She was friendly. No one liked her. (Although)
.
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone