1

So, and, but, because (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

2

So, and, but, because (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

3

So, but, because, although
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

4

So, and, but, because, although
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

5

During, while, when, until, then (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

6

During, while, when, until, then (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

7

If, when, unless (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

8

If, when, unless (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

9

However
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

10

Although, even though (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Although, even though (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

12

Although, even though, however
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

13

Although, however, despite (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

14

Although, however, despite (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja