Praca - Zawody (2)

Kto to powiedział? Uzupełnij nazwy zawodów i profesji.


1. I take care of patients.
2. I serve clients in a café.
3. I work in the government.
4. I design dresses.
5. I prepare meals.
6. I walk on a runway and I love fashion.
7. I deliver letters and parcels and I’m a man.
8. I repair dripping taps.
9. I take care of people’s teeth.
10. I fly planes.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone