1

Praca - Zawody (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Praca - Zawody (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Praca - Zawody (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Praca - Pracownicy i miejsca pracy (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

5

Praca - Pracownicy i miejsca pracy (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

6

Praca - Przyimki
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

7

Praca - Różne wyrażenia (definicje)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

8

Praca - Zdania z lukami
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Praca - Uzupełnianie fragmentów zdań - Różne wyrażenia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

10

Praca - Różne wyrażenia (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

11

Praca - Tłumaczenia fragmentów zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Praca - Różne pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

13

Praca - Słowotwórstwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone