1

Zawody (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Zawody (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Zawody (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Pracownicy i miejsca pracy (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

5

Pracownicy i miejsca pracy (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

6

Przyimki
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

7

Różne wyrażenia (definicje)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

8

Zdania z lukami
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Różne wyrażenia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

10

Różne wyrażenia (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

11

Tłumaczenia fragmentów zdań - różne wyrażenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Różne pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

13

Tekst z lukami "Dream job"
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

14

Tekst z lukami "The best job in the world"
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

15

Słowotwórstwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja