Present Simple - czasownik "have got" - popraw błędy

Popraw błędy w zdaniach i pytaniach. Jeśli zdanie / pytanie jest bezbłędne przepisz je.


1. She haven’t got anything to eat. .
2. My best friend has got a computer. .
3. Nobody have got a notebook. .
4. How many children has she got? ?
5. Why have got you many problems? ?
6. We hasn’t got any flowers. .
7. What have Tommy got? ?
8. You have got one daughter? ?
9. I have got lots of amazing ideas. .
10. How much money have he got? ?
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone