Present Simple - czasownik

Ułóż pytania do zaznaczonych części zdań. Jeśli w zdaniu są zaimki I / my , zadaj pytanie używając zaimków you / your.


1. She has got A CAR. ?
2. My brother has got FIVE balls. ?
3. KIM has got one brother. ?
4. They have got THREE bags full of shopping. ?
5. My parents have got $5. How much money ?
6. JULIA has got fair hair. ?
7. PAM hasn’t got much time. ?
8. My aunt has got TWO children. ?
9. I have got FIVE TOMATOES . ?
10. THEY have got a blue bike. ?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone