So do I / Neither do I (3)

Zgadzanie się z kimś. Użyj odpowiedniej formy wyrażeń: “So do I” lub “Neither do I” aby zgodzić się ze zdaniem twierdzącym lub przeczeniem.


1. Tina isn’t cooking dinner now. I.
2. Mike was at the cinema last Sunday. I.
3. Max has never been to the USA. I.
4. Nicole went to Berlin two weeks ago. I.
5. My brother will be an actor in the future. I.
6. She can’t play rugby. I.
7. Donna wouldn’t like to stay here for the night. I.
8. My aunt works for the government. I.
9. Peter fell in love last spring. I.
10. My boyfriend can’t speak Italian. I.
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone