1

Would like to / wouldn't like to - zdania oznajmujące i przeczenia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

2

Would like to / wouldn't like to - zdania oznajmujące i przeczenia (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

3

Would like to - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

4

Would like to - pytania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

5

Would like / wouldn't like (tłumaczenia fragmentów zdań) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

6

Would like to / wouldn't like to (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

7

Would like vs. would like to (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

8

Would like vs. would like to (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

9

Either / neither (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

10

Either / neither (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

11

Either / neither (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Wyrażenia z How (+przymiotnik) i What (+rzeczownik) (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

13

Wyrażenia z How (+przymiotnik) i What (+rzeczownik) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

So / Such / How / What
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

15

There / It is / isn't
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

16

There / It is / isn't / are / aren't, There / It was / wasn't / were / weren't
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

17

There is / are / isn't / aren't - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

18

There is / are / isn't / aren't - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

19

Would like / wouldn't like - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

20

Would like / wouldn't like - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

21

Get used to, used to
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

22

Get used to, be used to (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

23

Get used to, be used to (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

24

Be used to, get used to, used to (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

25

Be used to, get used to, used to (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

26

Both ... and ...
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

27

Both vs. all vs. none vs. most
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

28

Neither ... nor ...
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

29

Neither / Neither of / None / None of (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

30

Neither / Neither of / None / None of (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

31

All vs. whole (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

32

All vs. whole (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

33

All vs. whole (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

34

So do I (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

35

So do I (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

36

Neither do I (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

37

Neither do I (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

38

So do I / Neither do I (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

39

So do I / Neither do I (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

40

So do I / Neither do I (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

41

So do I / Neither do I (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

42

So do I / Neither do I (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

43

Make czy do? (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

44

Make czy do? (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

45

Make czy do? (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

46

Make czy do? (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

47

Make czy do? (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

48

Make czy do? (6)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

49

Make czy do? (7)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

50

Make czy do? (8)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

51

Have vs. be (1) - polskie znaczenia
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

52

Have vs. be (2) - angielski definicje
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

53

Have vs. be (3) - uzupełnij wyrażenie
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

54

Have vs. be (4) - uzupełnij czasowniki
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

55

Have vs. be (5) - tłumaczenia fragmentów zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

56

Fałszywi przyjaciele, homofony i wyrażenia często mylone (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

57

Fałszywi przyjaciele, homofony i wyrażenia często mylone (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

58

Fałszywi przyjaciele, homofony i wyrażenia często mylone (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

59

Fałszywi przyjaciele, homofony i wyrażenia często mylone (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

60

Fałszywi przyjaciele, homofony i wyrażenia często mylone (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

61

Fałszywi przyjaciele, homofony i wyrażenia często mylone (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

62

Fałszywi przyjaciele, homofony i wyrażenia często mylone (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

63

Fałszywi przyjaciele, homofony i wyrażenia często mylone (8)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

64

Question tags czyli zwroty typu „nieprawdaż?” (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

65

Question tags czyli zwroty typu „nieprawdaż?” (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

66

Question tags czyli zwroty typu „nieprawdaż?” (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

67

Question tags czyli zwroty typu „nieprawdaż?” (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

68

Question tags czyli zwroty typu „nieprawdaż?” (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

69

Like vs. as
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone