So do I (1)

Zgadzanie się z kimś. Użyj odpowiedniej formy wyrażenia: “So do I” aby zgodzić się ze zdaniem oznajmującym.


1. I like Maths. So I.
2. I studied Maths yesterday. So I.
3. I am doing exercises now. So I.
4. I will help my mum. So I.
5. I have been to Paris twice. So I.
6. I was in the classroom yesterday at 2 p.m. So I.
7. I am a student. So I.
8. I saw the Queen of England. So I.
9. I am going to be late. So I.
10. I can speak English fluently. So I.
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone