Przyimki czasu i miejsca (1)

Uzupełnij wyrażenia właściwym przyimkiem.


1. school
2. 2012
3. November
4. the morning
5. Easter
6. January 1st
7. winter
8. a shop
9. 5 p.m.
10. the floor
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone