1

Przyimki czasu (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

2

Przyimki czasu (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

Przyimki miejsca
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

4

Przyimki czasu i miejsca (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

5

Przyimki czasu i miejsca (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

6

Czasownik + przyimek (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

7

Czasownik + przyimek (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

8

Czasownik + przyimek (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

9

Czasownik + przyimek (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

10

Czasownik + przyimek (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Czasownik + przyimek (6)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

12

Przymiotnik + przyimek (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

13

Przymiotnik + przyimek (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

14

Przymiotnik + przyimek (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

15

Przymiotnik + przyimek (4)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

16

Przymiotnik + przyimek (5)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

17

Przymiotnik + przyimek (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

18

Przymiotnik + przyimek (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

Rzeczownik + przyimek (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

20

Rzeczownik + przyimek (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

21

Rzeczownik + przyimek (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

22

Rzeczownik + przyimek (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

23

Wyrażenia z przyimkiem IN
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

24

Różne wyrażenia z przyimkami (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

25

Różne wyrażenia z przyimkami (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

26

Różne wyrażenia z przyimkami (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

27

Różne wyrażenia z przyimkami (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

28

Różne wyrażenia z przyimkami (5)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

29

Różne wyrażenia z przyimkami (6)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

30

Różne wyrażenia z przyimkami (7)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

31

Różne wyrażenia z przyimkami (8)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone