1

Przyimki czasu (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

2

Przyimki czasu (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

Przyimki miejsca
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

4

Przyimki czasu i miejsca (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

5

Przyimki czasu i miejsca (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

6

Przyimki sposobu (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

7

Przyimki sposobu (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

8

Przyimki sposobu (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Czasownik + przyimek (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

10

Czasownik + przyimek (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

11

Czasownik + przyimek (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

12

Czasownik + przyimek (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Czasownik + przyimek (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

Czasownik + przyimek (6)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

15

Przymiotnik + przyimek (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

16

Przymiotnik + przyimek (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

17

Przymiotnik + przyimek (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

18

Przymiotnik + przyimek (4)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

19

Przymiotnik + przyimek (5)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

20

Przymiotnik + przyimek (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

21

Przymiotnik + przyimek (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

22

Rzeczownik + przyimek (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

23

Rzeczownik + przyimek (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

24

Rzeczownik + przyimek (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

25

Rzeczownik + przyimek (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

26

Wyrażenia z przyimkiem IN
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

27

Wyrażenia z przyimkiem IN (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

28

Wyrażenia z przyimkiem IN (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

29

Wyrażenia z przyimkiem IN (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

30

Wyrażenia z przyimkiem IN (4) - Tłumaczenia fragmentów zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

31

Wyrażenia z przyimkiem IN (5) - Pytania do dyskusji
Zadanie otwarte
Poziom:
B1

32

Różne wyrażenia z przyimkami (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

33

Różne wyrażenia z przyimkami (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

34

Różne wyrażenia z przyimkami (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

35

Różne wyrażenia z przyimkami (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

36

Różne wyrażenia z przyimkami (5)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

37

Różne wyrażenia z przyimkami (6)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

38

Różne wyrażenia z przyimkami (7)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

39

Różne wyrażenia z przyimkami (8)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone