Present Simple - przysłówki częstotliwości (2)

Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności aby utworzyć zdania lub pytania z przysłówkami częstotliwości.


1.She swimming goes often alone . .
2. I never late for am school . .
3. sometimes They basketball play. .
4. My bakes aunt often cookies . .
5. We rude are ever to hardly each other . .
6. My homework dad checks rarely my . .
7. How do classes you often have extra ? ?
8. usually What for you do have breakfast ? ?
9. My lies boyfriend to me always. .
10. We once a Christmas a decorate tree year . .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone