Przymiotniki - przeciwieństwa z przedrostkami (3)

Przeciwieństwo … to… - uzupełnij przymiotnikami z przedrostkiem.


1. The opposite of honest is
2. The opposite of patient is
3. The opposite of tolerant is
4. The opposite of pleasant is
5. The opposite of usual is
6. The opposite of satisfied is
7. The opposite of rational is
8. The opposite of possible is
9. The opposite of active is
10. The opposite of logical is
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone