Past Simple - czasowniki nieregularne (2)

Uzupełnij formę podstawową lub formę czasu przeszłego czasowników podanych poniżej.


POLISH * BASE FORM * PAST SIMPLE
1. jechać DRIVE
2. upadać FELL
3. jeść EAT
4. czuć FELT
5. znajdować FIND
6. walczyć FOUGHT
7. zapominać FORGET
8. latać FLEW
9. dostawać GET
10. iść WENT
11. słyszeć HEAR
12. trzymać HELD
13. ranić HURT
14. wiedzieć, znać KNEW
15. mieć HAVE
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone