1

Past Simple - to be (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

2

Past Simple - to be (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

Past Simple - to be (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

4

Past Simple (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

5

Past Simple (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

6

Past Simple (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

7

Past Simple (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

8

Past Simple (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

9

Past Simple - czasowniki nieregularne (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

10

Past Simple - czasowniki nieregularne (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

11

Past Simple - czasowniki nieregularne (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

12

Past Simple - czasowniki nieregularne (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

13

Past Simple - opis zeszłego tygodnia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

14

Past Simple - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

15

Past Simple - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

16

Past Simple - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

17

Past Simple - określniki czasu
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

18

Past Continuous (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

19

Past Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

20

Past Continuous - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

21

Past Continuous - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

22

Past Continuous - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

23

Past Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

24

Past Simple i Past Continuous (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

25

Past Simple i Past Continuous (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

26

Past Simple i Past Continuous (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

27

Past Simple i Past Continuous (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

28

Past Simple i Past Continuous (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

29

Past Simple i Past Continuous (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

30

Past Simple i Past Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

31

Past Simple i Present Perfect (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

32

Past Simple i Present Perfect (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

33

Past Simple i Present Perfect - określniki czasu
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

34

Past Perfect - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

35

Past Perfect - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

36

Past Perfect - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

37

Past Simple i Past Perfect (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

38

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - uzupełnij zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

39

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - ułóż pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

40

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - krótka odpowiedź
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja