1

Past Simple - to be - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

2

Past Simple - to be - zdania oznajmujące i przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

Past Simple - to be - pytania
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

4

Past Simple - to be (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

5

Past Simple - to be (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

6

Past Simple - to be (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

7

Past Simple - określniki czasu
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

8

Past Simple - tłumaczenia czasowników (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

9

Past Simple - tłumaczenia czasowników (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

10

Past Simple (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

11

Past Simple (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

12

Past Simple (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

13

Past Simple - czasowniki nieregularne (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

14

Past Simple - czasowniki nieregularne (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

15

Past Simple - czasowniki nieregularne (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

16

Past Simple - czasowniki nieregularne (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

17

Past Simple - czasowniki nieregularne (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

18

Past Simple - czasowniki nieregularne (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

19

Past Simple - czasowniki nieregularne (w zdaniach) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

20

Past Simple - czasowniki nieregularne (w zdaniach) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

21

Past Simple - czasowniki nieregularne (w zdaniach) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

22

Past Simple - opis zeszłego tygodnia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

23

Past Simple - Opis osiągnięć zeszłego tygodnia
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

24

Past Simple - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

25

Past Simple - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

26

Past Simple - pytania (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

27

Past Simple - przeczenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

28

Past Simple - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

29

Past Simple - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

30

Past Simple - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

31

Past Continuous - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

32

Past Continuous - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

33

Past Continuous - pytania zamknięte
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

34

Past Continuous - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

35

Past Continuous - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

36

Past Continuous - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

37

Past Continuous - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

38

Past Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

39

Past Simple i Past Continuous (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

40

Past Simple i Past Continuous (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

41

Past Simple i Past Continuous (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

42

Past Simple i Past Continuous (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

43

Past Simple i Past Continuous (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

44

Past Simple i Past Continuous (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

45

Past Simple i Past Continuous (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

46

Past Simple i Past Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

47

Past Simple i Present Perfect - określniki czasu
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

48

Past Simple i Present Perfect (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

49

Past Simple i Present Perfect (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

50

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, used to - opowiadanie (1)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

51

Used to - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

52

Used to - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

53

Used to - zdania oznajmujące, przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

54

Used to - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

55

Used to - zdania, przeczenia, pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

56

Used to - zdania, przeczenia, pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

57

Used to - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

58

Used to - Ja w wieku 7 lat
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

59

Past Perfect - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

60

Past Perfect - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

61

Past Perfect - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

62

Past Perfect - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

63

Past Perfect - By the time I came back home yesterday...
Zadanie otwarte
Poziom:
B1

64

Past Simple i Past Perfect (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

65

Past Simple, Past Perfect (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

66

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - krótka odpowiedź
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

67

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

68

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

69

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

70

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - ułóż pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

71

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, used to
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

72

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - opowiadanie (1)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

73

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - opowiadanie (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone