1

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

2

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

3

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

4

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

5

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

6

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

7

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (8)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (9)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

10

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (10)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

11

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (11)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

12

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (12)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

13

Czasowniki nieregularne (druga i trzecia forma) - kartkówka (13)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

14

Past Simple - to be - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

15

Past Simple - to be - zdania oznajmujące i przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

16

Past Simple - to be - pytania
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

17

Past Simple - to be (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

18

Past Simple - to be (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

19

Past Simple - to be (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

20

Past Simple - określniki czasu
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

21

Past Simple - tłumaczenia czasowników (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

22

Past Simple - tłumaczenia czasowników (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

23

Past Simple (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

24

Past Simple (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

25

Past Simple (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

26

Past Simple - czasowniki nieregularne (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

27

Past Simple - czasowniki nieregularne (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

28

Past Simple - czasowniki nieregularne (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

29

Past Simple - czasowniki nieregularne (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

30

Past Simple - czasowniki nieregularne (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

31

Past Simple - czasowniki nieregularne (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

32

Past Simple - czasowniki nieregularne (w zdaniach) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

33

Past Simple - czasowniki nieregularne (w zdaniach) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

34

Past Simple - czasowniki nieregularne (w zdaniach) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

35

Past Simple - opis zeszłego tygodnia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

36

Past Simple - Opis osiągnięć zeszłego tygodnia
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

37

Past Simple - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

38

Past Simple - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

39

Past Simple - pytania (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

40

Past Simple - przeczenia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

41

Past Simple - przeczenia (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

42

Past Simple - zdania oznajmujące, przeczenia, pytania (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

43

Past Simple - zdania oznajmujące, przeczenia, pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

44

Past Simple - zdania oznajmujące, przeczenia i pytania (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

45

Past Simple - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

46

Past Simple - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

47

Past Simple - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

48

Past Continuous - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

49

Past Continuous - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

50

Past Continuous - pytania zamknięte
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

51

Past Continuous - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

52

Past Continuous - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

53

Past Continuous - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

54

Past Continuous - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

55

Past Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

56

Past Continuous - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

57

Past Continuous - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

58

Past Simple i Past Continuous (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2

59

Past Simple i Past Continuous (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

60

Past Simple i Past Continuous (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

61

Past Simple i Past Continuous (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

62

Past Simple i Past Continuous (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

63

Past Simple i Past Continuous (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

64

Past Simple i Past Continuous (7)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

65

Past Simple i Past Continuous (8)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

66

Past Simple i Past Continuous (9)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

67

Past Simple i Past Continuous (10)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

68

Past Simple i Past Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

69

Used to - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

70

Used to - zdania oznajmujące
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

71

Used to - zdania oznajmujące, przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

72

Used to - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

73

Used to - zdania, przeczenia, pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

74

Used to - zdania, przeczenia, pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

75

Used to - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

76

Used to - Ja w wieku 7 lat
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

77

Past Perfect - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

78

Past Perfect - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

79

Past Perfect - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

80

Past Perfect - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

81

Past Perfect - By the time I came back home yesterday...
Zadanie otwarte
Poziom:
B1

82

Past Perfect - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

83

Past Perfect - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

84

Past Simple, Past Perfect (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

85

Past Simple i Past Perfect (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

86

Past Simple i Past Perfect (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

87

Past Simple i Past Perfect (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

88

Past Simple i Past Perfect (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

89

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - krótka odpowiedź
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

90

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

91

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

92

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

93

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - ułóż pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

94

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, used to
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

95

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - opowiadanie (1)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

96

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - opowiadanie (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

97

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, used to - opowiadanie (1)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

98

Past Perfect Continuous (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

99

Past Perfect Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

100

Past Perfect Continuous - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
B1
B2

101

Past Perfect Continuous - Zapytaj...
Zadanie otwarte
Poziom:
B1
B2

102

Past Perfect i Past Perfect Continuous
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

103

Past Continuous i Past Perfect Continuous
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

104

Past Simple i Past Perfect Continuous
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

105

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect , Past Perfect Continnuous (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

106

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect , Past Perfect Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

107

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect , Past Perfect Continuous , used to (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

108

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect , Past Perfect Continuous , used to (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

109

Czasy przeszłe - Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - historyjka
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

110

Czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous - historyjka (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

111

Czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous - historyjka (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone