Dopełniacz saksoński (dzierżawcze 's np. Jack's phone) (1)

Przetłumacz wyrażenia używając formy dzierżawczej ('s).


1. mąż Kate
2. torba Johna
3. biuro pana Bonda
4. książka mojej siostry
5. dom mojego przyjaciela
6. oko kota
7. syn Petera
8. sukienki dziewczyn
9. długopisy dzieci
10. pokój nauczycieli
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone