Życie społeczne - Przestępcy i przestępstwa - słownictwo

Uzupełnij czasowniki, typy przestępców lub przestępstw.


VERB * CRIMINAL * CRIME
1. to attack - attacker - attack
2. to blackmail - - blackmail
3. to bully - bully -
4. to - burglar - burglary
5. to stalk - - stalking
6. to kidnap - kidnapper -
7. to - hijacker - hijacking
8. to mug - - mugging
9. to murder - murderer -
10. to pick sb’s pocket - - pickpocketing
11. to rob - robber -
12. to - shoplifter - shoplifting
13. to steal - - theft
14. to vandalise - vandal -
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone