1

Przestępcy
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

2

Przestępcy i przestępstwa
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

3

Systemy prawne i ściganie przestępstw
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

4

Różne wyrażenia (definicje)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

5

Różne wyrażenia
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

6

Tłumaczenia fragmentów zdań - różne wyrażenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

7

Quiz
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

8

Słowotwórstwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja