Zaimki wskazujące - this, that, these, those (5)

Spójrz na obrazki. Podpisz je używając zaimków wskazujących. Jeśli strzałka jest mała oznacza to, że dany przedmiot jest blisko nas. Używamy wtedy zaimków this (l.poj.) lub these (l.mn.) . Jeśli strzałka jest duża oznacza to, że przedmiot jest daleko od nas, używamy wtedy zaimków that (l.poj.) lub those (l.mn.).


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
image
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone