1

Zaimki osobowe (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

2

Zaimki osobowe (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

Zaimki osobowe w dopełnieniu
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

4

Zaimki osobowe i zaimki osobowe w dopełnieniu (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

5

Zaimki osobowe i zaimki osobowe w dopełnieniu (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

6

Zaimki dzierżawcze
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

7

Zaimki dzierżawcze - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

8

Przymiotniki dzierżawcze (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

9

Przymiotniki dzierżawcze (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

10

Zaimki/przymiotniki dzierżawcze (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

11

Zaimki/przymiotniki dzierżawcze (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1

12

Zaimki osobowe i dzierżawcze (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

13

Zaimki osobowe i dzierżawcze (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

14

Zaimki osobowe i dzierżawcze (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

15

Zaimki osobowe, dzierżawcze oraz zaimki osobowe w dopełnieniu (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

16

Zaimki osobowe, dzierżawcze oraz zaimki osobowe w dopełnieniu (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

17

Zaimki dzierżawcze i osobowe w dopełnieniu (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

18

Zaimki dzierżawcze i osobowe w dopełnieniu (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

19

Wyrażenie "a friend of mine"
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

20

Zaimki nieokreślone: someone, anyone, everyone, no one
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

21

Zaimki nieokreślone: something, anything, everything, nothing
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

22

Zaimki nieokreślone: somewhere, anywhere, everywhere, nowhere
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

23

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

24

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

25

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

26

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (4)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

27

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (5)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

28

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (6)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

29

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

30

Zaimki względne: who, which, where, whose, whom (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

31

Zaimki względne: who, which, where, whose, whom (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

32

Zaimki względne: who, which, where, whose, whom (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

33

Zaimki względne: who, which, where, whose, whom (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

34

Zaimki względne: who, which, where, whose, whom (5)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

35

Zaimki zwrotne
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

36

Zaimki zwrotne (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

37

Zaimki zwrotne (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

38

Zaimki zwrotne (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

39

Zaimki zwrotne (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

40

Zaimki zwrotne (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

41

Zaimek zwrotny oraz wyrażenie each other
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone