1

Zaimki pytające (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1

2

Zaimki pytające (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1

3

Zaimki pytające (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

4

Zaimki pytające (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

5

Zaimki pytające (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

6

Zaimki wskazujące - this, that, these, those (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

7

Zaimki wskazujące - this, that, these, those (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

8

Zaimki wskazujące - this, that, these, those (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

9

Zaimki wskazujące - this, that, these, those (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

10

Zaimki wskazujące - this, that, these, those (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

11

Zaimki osobowe: I, you, she, he, it, we, you, they (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

12

Zaimki osobowe: I, you, she, he, it, we, you, they (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

13

Zaimki osobowe w dopełnieniu: me, you, her, him, it, us, you, them
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

14

Zaimki osobowe i zaimki osobowe w dopełnieniu (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

15

Zaimki osobowe i zaimki osobowe w dopełnieniu (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

16

Zaimki dzierżawcze: mine, yours, hers, his, its, ours, yours, theirs
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

17

Zaimki dzierżawcze - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

18

Przymiotniki dzierżawcze: my, your, her, his, its, our, your, their (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

19

Przymiotniki dzierżawcze: my, your, her, his, its, our, your, their (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

20

Zaimki/przymiotniki dzierżawcze (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

21

Zaimki/przymiotniki dzierżawcze (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1

22

Zaimki osobowe i dzierżawcze (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

23

Zaimki osobowe i dzierżawcze (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

24

Zaimki osobowe i dzierżawcze (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

25

Zaimki osobowe, dzierżawcze oraz zaimki osobowe w dopełnieniu (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1
A2

26

Zaimki osobowe, dzierżawcze oraz zaimki osobowe w dopełnieniu (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

27

Zaimki dzierżawcze i osobowe w dopełnieniu (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

28

Zaimki dzierżawcze i osobowe w dopełnieniu (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

29

Wyrażenie "a friend of mine"
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

30

Zaimki nieokreślone: someone, anyone, everyone, no one (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

31

Zaimki nieokreślone: Someone / anyone / everyone / no one (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

32

Zaimki nieokreślone: something, anything, everything, nothing (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

33

Zaimki nieokreślone: Something / anything / everything / nothing (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

34

Zaimki nieokreślone: somewhere, anywhere, everywhere, nowhere (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

35

Zaimki nieokreślone: Somewhere / anywhere / everywhere / nowhere (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

36

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

37

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

38

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

39

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (4)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

40

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (5)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

41

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere (6)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

42

Zaimki nieokreślone: someone, something, somewhere - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

43

Zaimki względne (relative pronouns) : who, which, where, whose, whom (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

44

Zaimki względne (Relative pronouns) : who, which, where, whose, whom (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

45

Zaimki względne (Relative pronouns) : who, which, where, whose, whom (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

46

Zaimki względne (Relative pronouns) : who, which, where, whose, whom (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

47

Zaimki względne (Relative pronouns) : who, which, where, whose, whom (5)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

48

Zaimki zwrotne: myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

49

Zaimki zwrotne: myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

50

Zaimki zwrotne: myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

51

Zaimki zwrotne: myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves (4)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

52

Zaimki zwrotne: myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

53

Zaimki zwrotne: myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

54

Zaimki wzajemne: each other i one another (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

55

Zaimki wzajemne: each other i one another (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

56

Zaimki zwrotne i zaimek wzajemny each other
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

57

Zaimki zwrotne oraz zaimki wzajemne: each other i one another
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

58

Zaimki: another, other (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

59

Zaimki: another, other (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

60

Zaimki: another, other (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

61

Zaimki - other, another (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

62

Zaimki: another, other, others, the other, the others (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

63

Zaimki: another, other, others, the other, the others (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

64

Zaimki: another, other, others, the other, the others (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

65

Zaimki: one, ones (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

66

Zaimki: one, ones (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone