Past Simple, Past Perfect (1)

Połącz początki i końce zdań.


Match each pair, and then click the Check button.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone