Czasowniki modalne - Should / shouldn't / Had better - porady

Uzupełnij zdania używając konstrukcji should / shouldn't lub had better oraz czasowników w odpowiedniej formie.


1. You shouldn't play with this dog.
You with this dog.
2. Betty should change her decision.
Betty her decision.
3. You had better clean the kitchen before mum comes home.
You the kitchen before mum comes home.
4. He should ask for help with his homework.
He for help with his homework.
5. We shouldn't make so much noise here.
We so much noise here.
6. Andy had better give up smoking.
Andy up smoking.
7. You'd better not eat raw potatoes.
You raw potatoes.
8. Jason should improve his English before going to England.
Jason his English before going to England.
9. She'd better not play truant.
She truant.
10. Sandra should take advantage of this opportunity.
Sandra advantage of this opportunity.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone