1

Can / can't - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

2

Can / can't - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

3

Co powinnam zrobić?
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

4

Should / shouldn't - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

5

Should / shouldn't - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

6

Have to / not have to - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

7

Have to / not have to - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

8

Could, should, ought to, must (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Could, should, ought to, must (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

10

Nakazy i zakazy
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

11

Czasowniki modalne - utwórz przeczenie
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Make someone do something
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

13

Must, have to, make someone do something
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

14

Can, let, be allowed to
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

15

Make, let, be allowed to, must (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

16

Make, let, be allowed to, must (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone