1

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

2

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności (3)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

4

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności - pytania (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

5

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności - pytania (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

6

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności - krótka odpowiedź (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

7

Czasowniki modalne - Could / couldn't - umiejętności w przeszłości (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

8

Czasowniki modalne - Could / couldn't - umiejętności w przeszłości (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

9

Czasowniki modalne - Could - umiejętności w przeszłości - pytania (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

10

Czasowniki modalne - Could - prośby
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

11

Czasowniki modalne - Can / Could - Prośby
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

12

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - umiejętności i możliwości (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

13

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - umiejętności i możliwości (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

14

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - umiejętności i możliwości (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

15

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - umiejętności i możliwości (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

16

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - Napisz... (5)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

17

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - Zapytaj swojego rozmówcę... (6)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

18

Czasowniki modalne - Should - porady
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

19

Czasowniki modalne - Should / shouldn't - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

20

Czasowniki modalne - Should / shouldn't - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

21

Czasowniki modalne - Have to / not have to - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

22

Czasowniki modalne - Have to / not have to - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

23

Czasowniki modalne - Could, should, ought to, must (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

24

Czasowniki modalne - Could, should, ought to, must (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

25

Czasowniki modalne - Nakazy i zakazy
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

26

Czasowniki modalne - Nakazy i zakazy (must / mustn't) (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

27

Czasowniki modalne - Nakazy i zakazy (must / mustn't) (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

28

Czasowniki modalne - utwórz przeczenie
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

29

Czasowniki modalne - Make someone do something
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

30

Czasowniki modalne - Must, have to, make someone do something
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

31

Czasowniki modalne - Can, let, be allowed to
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

32

Czasowniki modalne - Make, let, be allowed to, must (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

33

Czasowniki modalne - Make, let, be allowed to, must (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone