1

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

2

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności (3)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

4

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności - pytania (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

5

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności - pytania (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

6

Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności - krótka odpowiedź (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

7

Czasowniki modalne - Could / couldn't - umiejętności w przeszłości (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

8

Czasowniki modalne - Could / couldn't - umiejętności w przeszłości (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1

9

Czasowniki modalne - Could - umiejętności w przeszłości - pytania (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

10

Czasowniki modalne - Could - prośby
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

11

Czasowniki modalne - Can / Could - Prośby
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

12

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - umiejętności i możliwości (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

13

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - umiejętności i możliwości (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

14

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - umiejętności i możliwości (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

15

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - umiejętności i możliwości (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

16

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - Napisz... (5)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

17

Czasowniki modalne - Can / can't / could / couldn't - Zapytaj swojego rozmówcę... (6)
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

18

Czasowniki modalne - Can / could / shall - oferty i sugestie
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

Czasowniki modalne - Should / shouldn't (tłumaczenia fragmentów zdań)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

20

Czasowniki modalne - Should - porady
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

21

Czasowniki modalne - Should / shouldn't - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

22

Should / shouldn't
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

23

Czasowniki modalne - Should / shouldn't - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2

24

Czasowniki modalne - Can / should / must
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

25

Czasowniki modalne - Should vs. must
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

26

Czasowniki modalne - Must / mustn't
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

27

Czasowniki modalne - Should / shouldn't / Had better - porady
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

28

Had better - tłumaczenia fragmentów zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

29

Czasowniki modalne - must / can't / might - przypuszczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

30

Shouldn't have / Can't have / Needn't have
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B2

31

Czasowniki modalne - must / have to / not have to - konieczność lub brak konieczności
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

32

Czasowniki modalne - must / mustn't / not have to - nakazy, zakazy, brak konieczności
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

33

Czasowniki modalne - should have / shouldn't have - porady w przeszłości
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

34

Czasowniki modalne - needn't have - brak konieczności w przeszłości
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

35

Czasowniki modalne - didn't need to / needn't have - brak konieczności w przeszłości
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

36

Czasowniki modalne - must have / can't have - spekulowanie
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B2

37

Czasowniki modalne w przeszłości: must have / can't have / couldn't have / might have - spekulowanie (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

38

Czasowniki modalne w przeszłości: must have / can't have / couldn't have / might have - spekulowanie (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

39

Czasowniki modalne - must have / can't have / might have - spekulowanie (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

40

Czasowniki modalne - must have / can't have / might have / should have - spekulowanie (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

41

Czasowniki modalne - must have / might have / can't have - spekulowanie (5)
Zadanie otwarte
Poziom:
B2

42

Czasowniki modalne - must have / might have / can't have - spekulowanie (6)
Zadanie otwarte
Poziom:
B2

43

Czasowniki modalne - Have to / not have to - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

44

Czasowniki modalne - Have to / not have to - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A1
A2

45

Czasowniki modalne - Could, should, ought to, must (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

46

Czasowniki modalne - Could, should, ought to, must (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

47

Czasowniki modalne - Nakazy i zakazy
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

48

Czasowniki modalne - Nakazy i zakazy (must / mustn't) (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

49

Czasowniki modalne - Nakazy i zakazy (must / mustn't) (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

50

Czasowniki modalne - utwórz przeczenie
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

51

Czasowniki modalne - Make someone do something
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

52

Czasowniki modalne - Must, have to, make someone do something
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

53

Czasowniki modalne - Can, let, be allowed to
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

54

Czasowniki modalne - Make, let, be allowed to, must (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

55

Czasowniki modalne - Make, let, be allowed to, must (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone