Czasowniki modalne - Could - prośby

Uzupełnij prośby używając could oraz podanych zwrotów.


1. you / lend me your phone?
, please?

2. Diana / visit me, please?
, please?

3. you / tell me / what is wrong?
, please?

4. your dad / give me a lift to school?
, please?

5. you / speak louder?
, please?

6. everyone / be quiet now?
, please?

7. your children / come here?
, please?

8. you / give me the menu?
, please?

9. someone / bring me a sandwich?
, please?

10. you / help me out?
, please?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone