Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności - krótka odpowiedź (6)

Uzupełnij krótkie odpowiedzi używając podmiotu oraz can lub can't.


1. Can your father drive a car?
(+) Yes, .

2. Can your cat jump?
(-) No, .

3. Can your grandma bake cookies?
(+) Yes, .

4. Can this toy dog bark?
(+) Yes, .

5. Can John repeat this word?
(-) No, .

6. Can Paulina speak English?
(+) Yes, .

7. Can Dylan and Bob swim?
(-) No, .

8. Can Emma ski?
(+) Yes, .

9. Can your parents sing?
(-) No, .

10. Can Emily read?
(-) No, .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone