Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Job offer

Wysłuchaj nagrania. Uzupełnij luki zgodnie z treścią nagrania tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego nagrania. Do każdej luki możesz wpisać jeden wyraz. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.


A perfect candidate for this job:
1. loves sunny
2. enjoys in the sea
3. is of animals and nature
4. would like to full-time
5. will receive a monthly of $3500
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone