1

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Going home
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - A message to Clarissa
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Siblings
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - The weather
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Cooking / website
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Rozumienie ze słuchu - Dobieranie - Sports
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Job offer
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Reagowanie ze słuchu (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Znajomość funkcji językowych - Wybór wielokrotny (pl) (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

10

Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (11)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

Rozumienie tekstów pisanych - Tekst z lukami - A dream come true
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

15

Rozumienie tekstów pisanych - Dobieranie - Breakfast
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

Rozumienie tekstów pisanych - Mediacja językowa - Burj Al Arab (ang -> pl)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

17

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

18

Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

Transformacje ze słowem kluczem (27)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

20

Wypowiedź pisemna - E-mail - Miejsce zamieszkania
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone