Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (11)

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź wpisując A, B lub C do luki.


Chris,
1. Tidy up the kitchen and the dining room.
2. Could you do me a favour?
3. Then take out the rubbish and mop the floors.
4. Thank you so much. I really appreciate it.
Sally


What's the correct order of the sentences?
A. 1, 2, 3, 4
B. 2, 1, 3, 4
C. 2, 4, 3, 1

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone